Звіт
про діяльність на посаді директора
Липецької ЗШ І-ІІІ ступенів імені П.В.Щепкіна
Харківської районної ради Харківської області
Надточій Любові Іванівни
протягом 2016-2017 навчального року

06.06 2017 року 16.30 год

Шановнагромадо! До вашої уваги підсумки роботи директора Липецької ЗШ І-ІІІ ступенів імені П.В.Щепкіна протягом 2016-2017 навчального року. Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальна інформація про школу.

Липецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені П.В.Щепкіна є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи 1936 року, земельна ділянка, закріплена за школою, але не оформлена у встановленому порядку, має площу 2,8 га.

Навчальний процес забезпечувало 18 педагогічних працівників (з 21, 3 – відпустка по догляду за дитиною до 3 років) та 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 169 учнів у 11 класах-комплектах, 1 учениця (Міхальова Поліна, 3 клас) за індивідуальним навчальним планом (за станом здоров’я). 1-4 класів – 65, 5-9 класів – 82, 10-11- 22 учнів. Випускників 9 класу − 18. Випускників 11 класу - 12.

Середня наповнюваність класів становить 15,4 учнів.

2.Кадрове забезпечення.

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена, є вакансія робітника з обслуговування будівель, електромонтера, сестри медичної з дієтичного харчування, учителя інформатики, соціального педагога. Проте робота школи відбувається в штатному режимі.

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти.

Якісний показник педагогічних працівників становить: вищу кваліфікаційну категорію мають 7 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 7, ІІ кваліфікаційну категорію – 5, категорію «спеціаліст» – 2. Педагогічне звання «учитель –методист» мають 3 вчителя.

3.Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена у 2009 році. Третій рік педколектив школи працює над проблемою «Удосконалення педагогічної майстерності вчителів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів”. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються методичні рекомендації районного методичного кабінету.

Під час атестації педагогічних працівників:

Рєзнік Н.В., Холод О.В. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Голда М.В. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

Бондар С.С. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Вчителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

4.Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на розвиток самоосвітньої та творчої активності вчителів та учнів школи. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до школи були залучені всі діти, що підлягають навчанню. 1 учениця станом здоров'я (згідно рекомендації лікарів) здобувала цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання.

У цьому навчальному році дві учениці 11 класу взяли участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН: Павлюк Анастасія Геннадіївна у секції «Технологічні процеси та перспективні технології» на тему «Гідроенергетика в Україні і перспективи її розвитку», та Зуєва Вікторія Володимирівна у секції «Етнологія», на тему «Культурна спадщина села Липці».

Протягом навчального року учні школи взяли участь у великій кількості районних олімпіад та здобули численні перемоги: Шевченко Сергій, учень 11 класу (Диплом відділу освіти ХРДА за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді з математики, з інформатики; Диплом відділу освіти за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії, з української мови та літератури);Павлюк Анастасія, учениця 11 класу (Диплом відділу освіти за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій); Гармаш Сергій, учень 10 класу (ІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, з астрономії); Бабакова Валерія, учениця 9 класу (ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки); Горбенко Денис, учень 8 класу (ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики); Курєннов Павло, учень 7 класу (ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики).

Рейтинг шкільної команди
за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з базових дисциплін
правознавство історія географія основи економіки біологія екологія хімїя фізика математика астрономія інформатика укр..мова та література іноземна мова Загальний результат
2014-2015 38 26 34 44 16 18 16 4 7 1 7 11 39 22
2015-2016 38 26 27 35 29 34 8 4 9 8 7 27 34 19
2016-2017 38 21 32 10 29 28 25 13 8 22 2 14 42 18

У цьому навчальному році збільшилася кількість учнів, які взяли участь у турнірах:

Турнір юних
біологів винахідників та раціоналізаторів географів журналістів економістів інформатиків істориків математиків правознавців фізиків філософів та релігієзнавців хіміків Загальний результат
2015-2016 16 12 23 49 26 49 8 9 7 11 5 22 12
2016-2017 21 5 35 17 20 3 6 27 26 4 9 11 8

Протягом 2016/2017 н.р. з метою максимального всебічного розкриття особистості учнів, розвитку їх творчих та розумових можливостей вчителі-предметники, класні керівники залучали школярів до участі у конкурсах різноманітного спрямування. Шевченко Сергій, учень 11 класу отримав Диплом департаменту науки і освіти ХОДА учасника обласної учнівської науково-практичної конференції Харківського територіального відділення МАН України (секція фізика); Диплом за активну участь у ХІ Барабашовських обласних наукових читаннях з астрономії учнів та студентів;

Павлюк Анастасія, учениця 11 класу отримала Грамоту Харківського національного технічного університету с/г ім. П.Василенка за активну участь у конкурсі художніх творів – віршів «Ода бухгалтеру»; Аніщенко Анастасія (10 клас) взяла участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості (номінація «Література») та здобула ІІ місце,

За підсумками навчального року учні школи показали достатній рівень знань рівень навчальних досягнень. 11 (6,5 %) учнів школи нагороджені похвальним листом «За високі успіхи у навчанні»

5.Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності, керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була організована за відповідними напрямками:

• превентивне виховання;

• морально-етичне виховання;

• художньо-естетичне виховання;

• громадянсько-патріотичне виховання;

• трудове виховання;

• фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

• економічне виховання;

• екологічне виховання.

Під керівництвом заступника директора школи з виховної роботи, педагога-організатора та класних керівників були організовані загальношкільні свята «Свято знань», «Свято останнього дзвінка", Новорічні свята, свято 8 Березня, Дня Перемоги, День вчителя, День українського козацтва.

Аніщенко Анастасія (10 клас) отримала Грамоту відділу освіти ХРДА за найкращий результат у конкурсі «Рятівник» районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Чепеленко Анастасія, учениця 8 класу здобула ІІ місце в районному дистанційному фестивалі до Міжнародного дня безпечного Інтернету в номінації «Колаж». Булдакова Ірина, учениця 8 класу отримала Грамоту відділу освіти ХРДА за ІІІ місце у Всеукраїнському фестивалі «Молодь обирає здоров’я» в конкурсі-вікторині. Ільченко Юлія, учениця 10 класу отримала Грамоту відділу освіти ХРДА за найкращий результат у конкурсі «Рятівник» районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); Пархоменко Олексій, учень 5 класу отримав Грамоту ХНУ Каразіна на честь XVI Підсумкової конференції Малого каразінського університету за високі успіхи в оволодінні основами науково-дослідницької роботи; спортивна команда школи «Торнадо» отримала Грамоту за участь у військово-спортивних змаганнях «Вогневий рубіж»; Дипломом за ІІІ місце в міжнародному фестивалі «Танцюючі зірки» був нагороджений шкільний Клуб спортивного танцю «Палітра».

Учні нашої школи щороку беруть активну участь у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дивограй» та здобувають перемоги. Так, Холод Софія, учениця з класу та Курєннова Ірина, учениця 4 класу отримали Грамоти відділу освіти ХРДА за ІІІ місце у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дивограй», номінація «Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво»; Романченко Єлизавета та Новіков Антон отримали Диплом відділу освіти ХРДА, лауреатів районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Дивограй», у номінації «Ведучі».

Колектив танцювальної студії «Юлла» був нагороджений Грамотою відділу освіти ХРДА за ІІІ місце у районному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Дивограй», номінація «Музично-театральне мистецтво та хореографія»; Дипломом відділу освіти ХРДА лауреата районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Дивограй», номінація «Музично-театральне мистецтво та хореографія» нагороджений Танцювальний колектив «Ритм».

6.Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив співпрацює з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, але на превеликий жаль тільки 65% батьків беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. З учнями проводиться відповідна робота директором школи, Радою з профілактики правопорушень та інспектором ювенальної превенції Липецького відділу поліції Головного управління Національної поліції. Результатом цього є те, що у школі немає учнів, які стоять на внутрішкільному обліку. Але, на жаль, правопорушення учні школи здійснюють в позашкільний час, на що вказує безвідповідальність батьків за їхню поведінку та місцезнаходження.

7.Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Щорічно Липецькою лікарнею проводиться медичне обстеження учнів школи. Відповідно до результатів медичного огляду дітей та на підставі довідок лікувальної установи станом на 1 вересня в школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Працівники школи організовано щрічно проходять поглиблений медичний огляд у травні. Працівники їдальні проходить медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках встановленого зразка, які зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечувалися безкоштовним харчуванням. Гарячим харчуванням охоплено 75 ( 77%) учнів 5-11 класів, які харчуються на 3 перерві у їдальні школи за рахунок батьків.

Цікаво і змістовно проходить оздоровлення школярів у пришкільному таборі «Романтик». Цього року вихованцями табору стали 69(41 %) учнів школи. Державою на харчування однієї дитини виділено 30 грн. 50 коп, виділено кошти відділу освіти на одну поїздку учнів на екскурсії. Відповідальність за належне оздоровлення учнів покладається також на батьків.

8.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально- виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, заплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні зимових та літніх канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові та позапланові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями на підставі наказів директора школи. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму щоквартально обговорювалися на нарадах при директорові та на педрадах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів можна зробити висновок, щотравматизму під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Отже можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, класними керівниками проведена відповідна робота.

Під час літніх канікул відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів покладається на батьків.

9.Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи 1936 року. Але, не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом та батьками і спонсорами постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Харківської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енерго- та теплоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енерго та топлоносіїв.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри, дерева.

10.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно Статуту школи, Концепції розвитку закладу, перспективного прогнозування, річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Завдяки мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти обласної державної адміністрації, Харківської академії неперервної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально- виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає відповідні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Липецькою школою ім..Щепкіна більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, який затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюю не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Кiлькiсть переглядiв: 210

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.